ČÍSLO NÁSTROJA: 989

XS samčí – 9 mm håbka drieku

XS samčí – 9 mm håbka drieku