Zásady ochrany osobných údajov

Vytvorili sme tieto zásady, ktoré sa vzťahujú na to, ako my (spoločnosť Stonebridge Holdings Ltd a jej dcérske spoločnosti) zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a ukladáme vaše údaje. Spoločnosť Stonebridge Holdings Ltd je prevádzkovateľom týchto údajov.

1. ÚVOD A VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú použitia akýchkoľvek osobných informácií, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formulárov na našej webovej lokalite (našich webových lokalitách), telefonicky, e-mailom, v SMS správach, listoch a inej korešpondencie a osobne. Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, niekedy potrebujeme zhromaždiť o vás určité informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú:

  • aké informácie môže zhromažďovať o vás spoločnosť Stonebridge;
  • ako môže používať spoločnosť Stonebridge informácie, ktoré o vás zhromažďuje;
  • či zverejní spoločnosť Stonebridge vaše údaje inej osobe;
  • vaše voľby týkajúce sa osobných informácií, ktoré nám poskytnete;
  • naše opatrenia týkajúce sa bezpečnosti údajov;
  • súbory Cookie webovej lokality.

Spoločnosť Stonebridge sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Vždy, keď poskytnete takéto informácie, sme zo zákona povinní ich používať v súlade so všetkými platnými zákonmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov (tieto zákony sú spoločne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov ako „zákony na ochranu údajov“).

Naša webová lokalita (naše webové lokality) môže obsahovať hypertextové odkazy na webové lokality vlastnené a prevádzkované tretími stranami. Tieto webové lokality tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, a preto vás vyzývame, aby ste si ich pozreli. Upravujú používanie osobných informácií, ktoré odošlete pri návšteve týchto webových lokalít. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov takýchto webových lokalít tretích strán a používate tieto webové lokality na vlastné riziko.

2. KTO SME?

Sme spoločnosť Stonebridge Holdings Ltd, so sídlom: Unit J, Howland Business Park, Howland Rd, Thame, Oxfordshire, OX9 3GQ Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Stonebridge Holdings Ltd je zaregistrovaná v Anglicku a Walese, reg. číslo 706420.


Spoločnosť Stonebridge môžete kontaktovať telefonicky na čísle +44 (0)1869 357 800, e-mailom na adrese na adrese . Webová lokalita spoločnosti Stonebridge je www.stonebridge-ltd.com.

Keď sa odvolávame na „my“ alebo „naše“ alebo „spoločnosť Stonebridge“, odvolávame sa na spoločnosť Stonebridge Holdings Ltd a jej dcérske spoločnosti.

3. AKÉ INFORMÁCIE MÔŽE O MNE ZHROMAŽĎOVAŤ SPOLOČNOSŤ STONEBRIDGE?

Keď navštívite našu webovú lokalitu a poskytnete nám kontaktné informácie prostredníctvom elektronických formulárov na našej webovej lokalite (našich webových lokalitách) alebo nás kontaktujte telefonicky, e-mailom, prostredníctvom správy SMS, listov a inej korešpondencie a osobne, môžeme získať vaše osobné informácie. Údaje môžu obsahovať niektoré alebo všetky tieto informácie: vaše meno, e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu spolu s názvom vašej pozície, názov vašej spoločnosti a adresu a telefónne číslo vašej spoločnosti.

Spoločnosť Stonebridge uchová vaše osobné údaje tak dlho, kým bude predpokladať, že sú presné a aktuálne. Pravidelne vám budeme pripomínať vaše práva týkajúce sa vašich údajov a aktualizovať vaše preferencie tak, aby sme mohli rešpektovať vaše priania v prípade, že sa rozhodnete ich zmeniť. Kedykoľvek môžete namietať používanie vašich údajov zo strany spoločnosti Stonebridge.

4. AKO MÔŽE POUŽÍVAŤ SPOLOČNOSŤ STONEBRIDGE INFORMÁCIE, KTORÉ O MNE ZHROMAŽDÍ?

Spoločnosť Stonebridge môže používať tieto údaje použiť na to, aby vás mohla kontaktovať prostredníctvom priamych marketingových správ e-mailom na právnom základe súhlasu a poštou alebo telefonicky na právnom základe oprávneného záujmu o naše produkty alebo služby.

Spoločnosť Stonebridge môže používať vaše osobné informácie na niekoľko účelov vrátane:

  • poskytovania služieb, aktivít alebo on-line obsahu, poskytovania informácií o týchto službách, aktivitách alebo on-line obsahu a riešenia vašich požiadaviek a otázok;
  • príležitostného posielania marketingových oznámení, ako sú napríklad bulletiny, pozvánky na udalosti a ďalšie aktualizácie našich služieb (e-mailom a poštou), o ktorých si myslíme, že budú pre vás užitočné a ktoré nám pomôžu poskytnúť lepšie služby.

Informácie, ktoré máme, nepodliehajú žiadnemu automatizovanému spracovaniu vrátane profilovaniu.

5. BUDE ZDIEĽAŤ SPOLOČNOSŤ STONEBRIDGE MOJE OSOBNÉ ÚDAJE S NIEKÝM INÝM?

Nie, vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým iným. Tieto údaje nebudú prenesené iným osobám a nebudú prenesené ani uložené mimo územia Spojeného kráľovstva. Vaše súkromie je pre nás najdôležitejšie a nikdy nezverejníme ani neprevedieme vaše osobné údaje na žiadnu inú spoločnosť na ich poštové alebo marketingové účely.

6. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, preto sa uistíme, že máte vždy kontrolu nad tým, čo robíme s vašimi osobnými informáciami. Vždy budete mať právo odvolať svoj súhlas s uchovávaním týchto údajov a ich používaním na komunikáciu s vami. Naše marketingové e-maily budú vždy obsahovať odkaz na „zrušenie odberu“, ktorý po kliknutí okamžite odstráni vašu e-mailovú adresu zo všetkých marketingových zoznamov, ktoré máme k dispozícii. Môžete nás kontaktovať poštou alebo e-mailom a informovať nás, že si želáte odvolať svoj súhlas a vymazať všetky svoje osobné údaje z našej databázy.

Máte právo opraviť nepresnosti údajov, požiadať o obmedzenie spracovania prostredníctvom utajenia poskytnutých údajov, namietať spracovanie, požiadať o elektronickú kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame (ktoré dodáme vo formáte CSV) s cieľom umožniť prenosnosť a požiadať o ich vymazanie.

Máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu, t.j. Úrad komisára pre informácie na ico.org.uk.

7. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Bezpečnosť údajov berieme veľmi vážne a všetky tieto informácie sa nachádzajú na zabezpečených serveroch. Vždy dodržiavame príslušné právne predpisy a všetky vaše osobné údaje považujeme za úplne dôverné. Aby sme chránili vaše súkromie, prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia pri ukladaní a sprístupňovaní osobných údajov s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu tretích strán. Internet však nie je úplne bezpečným médiom a potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední za žiadne neoprávnené používanie, distribúciu, poškodenie alebo zničenie osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sme povinní túto zodpovednosť prijať zo zákonov na ochranu údajov.

8. WEBSITE 'COOKIES'

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré prenáša lokalita alebo poskytovatelia služieb na pevný disk vášho počítača cez webový prehliadač, čo umožňuje lokalitám alebo poskytovateľom služieb rozpoznať váš prehliadač a zachytiť a zapamätať si určité informácie.

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics na analýzu toho, ako používajú lokalitu používatelia. Služba Google Analytics používa súbory „cookie“ na zhromažďovanie štandardných informácií o protokoloch internetu a informácií o správaní návštevníkov v anonymnej podobe.

Informácie, ktoré vytvoril súbor cookie o používaní webovej lokality (vrátane vašej adresy IP, ak ste sa neodhlásili z tejto možnosti), sa odošlú spoločnosti Google. Tieto informácie sa potom použijú na hodnotenie návštevnosti webovej lokality a na zostavovanie štatistických správ o činnosti webovej lokality spoločnosti Stonebridge.

Nikdy nebudeme používať štatistický analytický nástroj na sledovanie alebo zhromažďovanie osobne identifikovateľných informácií návštevníkov našej lokality. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k iným údajom, ktoré má k dispozícii. Ani my a ani spoločnosť Google nebudeme spájať a ani sa nepokúsime spojiť adresu IP s totožnosťou používateľa počítača. Zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Google si môžete prečítať tu. Súbory cookie nastavené službou Google Analytics: _ga, _gid, _gat

Naša webová lokalita používa systém CMS, ktorý anonymne sleduje pohyb používateľa na lokalite s cieľom zlepšiť celkový zážitok. Nie sú uložené žiadne osobné údaje.
Súbory cookie nastavené našim systémom CMS: CraftSessionId, CRAFT_CSRF_TOKEN

Viac informácií o správe a vypnutí súborov cookie nájdete tu.

9. KONTAKTOVANIE SPOLOČNOSTI STONEBRIDGE POKIAĽ IDE O TIETO ZÁSADY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k týmto zásadám ochrany osobných údajov kontaktujte:

Stonebridge Holdings Ltd.
Unit J
Howland Business Park
Howland Rd
Thame
Oxfordshire OX9 3GQ
England

Tel. číslo: +44 (0)1869 357 800
E-mail:

Táto webová lokalita podlieha našim podmienkam používania.