Politiky v oblasti životného prostredia a kvality

Náš záväzok k najvyšším štandardom udržateľnosti a kontroly kvality.

ENVIRONMENTÁLNE ZÁSADY

Ako zodpovedná spoločnosť sme sa zaviazali ochraňova životné prostredie a zabezpečiť udržateľnosť našich surovín. Sme zaregistrovaní v environmentálnom systéme riadenia ISO 14001.

Naše zásady zahŕňajú zníženie odpadu, emisií, vypúšania odpadových vôd a zdrojov, ako napr. materiály, palivá a energie, ako aj recykláciu alebo zodpovednú likvidáciu nevyhnutného odpadu.

Získali sme certifikát od spoločnosti BM TRADA na reťazec systému dohľadu FSC® u vybraných materiálov a produktov na žiadosť zákazníka.

Číslo certifikátu nášho reťazca systému je TT-COC-002712 (FSC-C008959) a prevádzkujeme prenosový systém. Toto je zoznam zoznam našich produktových skupín.


ZÁSADY TÝKAJÚCE SA KVALITY

Spoločnosť Stonebridge UK Limited je zaregistrovaná v systéme riadenia kvality ISO 9001.

Našou zásadou je zabezpečiť, aby naše produkty a služby vždy spĺňali požiadavky zákazníka v plnom rozsahu a načas.