STOLIČKA VIO

ZÁKAZNÍK: Burgess Furniture Ltd

http://www.burgessfurniture.com/

DIZAJNÉR: VLASTNÍ, Peter Roth

Viacvrstvová zadná časť sedačky Vio umožňuje upevnenie profilovanej hornej lišty na ľahké ovládanie.