ČÍSLO NÁSTROJA: 999

XS samčí – 6,5 mm håbka drieku

XS samčí – 6,5 mm håbka drieku