SAMČIE ČALÚNICKÉ SPONY

Staré aj nové spony fungujú v spojitosti s našimi existujúcimi sponami CLC a CRC čalúnenia.

ZHRNUTIE

Staré aj nové spony fungujú v spojitosti s našimi existujúcimi sponami CLC a CRC čalúnenia. Staré spony si vyžadujú pripevnenie k podkladu buď nitovým alebo dreveným skrutkovačom.

Nové spony nepotrebujú žiadne upevňovacie prvky, čo umožňuje voľné položenie spony a ľahšie zarovnanie pri čalúnení. V niektorých prípadoch môže byť nová samčia spona použitá bez samičej spony.


POUŽÍVA SA

SAMČIE ČALÚNICKÉ SPONY
SAMČIE ČALÚNICKÉ SPONY
SAMČIE ČALÚNICKÉ SPONY

NO: 0967

Krátky samčí (starý typ)


Krátky samčí (starý typ)

NO: 0968

Dlhý samčí (starý typ)


Dlhý samčí (starý typ)

NO: 990

Dlhý samčí – 13 mm håbka drieku


Dlhý samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 991

Stredný samčí – 13 mm håbka drieku


Stredný samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 992

Krátky samčí – 13 mm håbka drieku


Krátky samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 993

Dlhý samčí – 9mm håbka drieku


Dlhý samčí – 9mm håbka drieku

NO: 994

Stredný samčí – 9 mm håbka drieku


Stredný samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 995

Krátky samčí – 9 mm håbka drieku


Krátky samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 989

XS samčí – 9 mm håbka drieku


XS samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 996

Dlhý samčí – 6,5 mm håbka drieku


Dlhý samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 997

Stredný samčí – 6,5 mm håbka drieku


Stredný samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 998

Krátky samčí – 6,5 mm håbka drieku


Krátky samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 999

XS samčí – 6,5 mm håbka drieku


XS samčí – 6,5 mm håbka drieku