Čalúnická Spona CLC

Spona CLC umožňuje upevnenie čalúnických vložiek na základnú dosku.

ZHRNUTIE


POUŽÍVA SA

Čalúnická Spona CLC
Čalúnická Spona CLC
Čalúnická Spona CLC

NO: 966

Čalúnická Spona CLC


Čalúnická Spona CLC

NO: 0967

Krátky samčí (starý typ)


Krátky samčí (starý typ)

NO: 0968

Dlhý samčí (starý typ)


Dlhý samčí (starý typ)

NO: 990

Dlhý samčí – 13 mm håbka drieku


Dlhý samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 991

Stredný samčí – 13 mm håbka drieku


Stredný samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 992

Krátky samčí – 13 mm håbka drieku


Krátky samčí – 13 mm håbka drieku

NO: 993

Dlhý samčí – 9mm håbka drieku


Dlhý samčí – 9mm håbka drieku

NO: 994

Stredný samčí – 9 mm håbka drieku


Stredný samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 995

Krátky samčí – 9 mm håbka drieku


Krátky samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 989

XS samčí – 9 mm håbka drieku


XS samčí – 9 mm håbka drieku

NO: 996

Dlhý samčí – 6,5 mm håbka drieku


Dlhý samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 997

Stredný samčí – 6,5 mm håbka drieku


Stredný samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 998

Krátky samčí – 6,5 mm håbka drieku


Krátky samčí – 6,5 mm håbka drieku

NO: 999

XS samčí – 6,5 mm håbka drieku


XS samčí – 6,5 mm håbka drieku